Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2019:6141

27-11-2019

Deze zaak gaat over de vraag of de franchisenemers onder de verplichtstelling van Bpf Detailhandel vallen. In artikel c.1. van het verplichtstellingsbesluit wordt detailhandel omschreven als “het bedrijf van het kopen en aan particulieren verkopen van waren”. Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of een pizza een waar is als bedoeld in de bepaling en of er sprake is en moet zi…