Rechtbank Midden-Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2021:2840

30-06-2021

Kort geding. Franchisegever moet aanbod tot sluiten franchiseovereenkomst dat is gedaan in het kader van het verstrekken van het precontractuele informatiepakket gestand doen. Artikel 7:913 en 914 BW.