Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2015:5010

01-04-2015

Bevoegdheidsincident. In de franchiseovereenkomst zijn partijen overeengekomen zich in te spannen om geschillen met behulp van bemiddeling tot een oplossing te brengen. Aan een dergelijk beding kunnen niet dezelfde consequenties verbonden worden als aan een arbitragebeding of een overeenkomst tot bindend advies waarin partijen de gewone rechter hebben uitgesloten om te beslissen over bepaalde g…