Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2016:718

03-02-2016

Franchiseovereenkomst. Geen grond voor het oordeel dat franchisegever tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst dan wel dat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens de franchisenemers. Vergeefs beroep op schending van de op de franchisegever rustende zorgplicht. Evenmin sprake van onrechtmatig handelen door de franchisegever. Gestelde dwaling kan de vorderingen niet dragen.