Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2017:1590

27-02-2017

Franchiseovereenkomst. Kort-geding. Vordering schorsing concurrentiebeding afgewezen. Niet aannemelijk dat eiser heeft gedwaald bij aangaan franchiseovereenkomst. Juistheid van informatieverstrekking door/namens franchisegever.