Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2018:3268

18-04-2018

tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de franchiseovereenkomst. Buitengerechtelijke ontbinding. Schadevergoeding.