Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2019:3248

17-04-2019

Franchiseovereenkomst. Gevoegde zaken. Zaak 1: Franchisegever is eiseres, franchisenemer gedaagde. In conventie geen schending van zorgplicht, inspanningsverplichting en geheimhoudingsplicht door franchisegever. Vorderingen afgewezen. In reconventie betalingsachterstand door franchisenemer. Vordering toegewezen. Zaak 2: Franchisegever is eiseres, indirect aandeelhouder van franchisenemer is ged…