Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2021:2356

11-02-2021

Concurrentiebeding in agentenovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Voor invulling maatstaf aansluiting bij Wet franchise. Gelet op o.a. duur, leeftijd, enige inkomstenbron schorsing concurrentiebeding voor een jaar.