Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2021:3888

04-05-2021

ontbinding van een franchiseovereenkomst – franchisenemer moet ontbindingsschade aan franchisegever vergoeden (positief contractsbelang