Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2022:8818

21-09-2022

Franchisenemer stelt zich op het standpunt dat tussen partijen een overeenkomst tot koop/overname van haar franchisevestiging tot stand is gekomen. Zij vordert daarvan betaling in deze procedure. De kantonrechter wijst de vordering in conventie af, gelet op de gemotiveerde betwisting van gedaagde. In reconventie wordt het verzoek van franchisegever tot betaling van verbeurde contractuele boetes…