Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2023:5992

14-06-2023

Beëindiging van franchiseovereenkomst. Recht op vergoeding van schade franchisenemer waarbij zij zoveel mogelijk in de toestand moet worden gebracht waarin zij zou verkeren als de franchisegever de overeenkomst zou zijn nagekomen. Schatting van schade.