Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2023:7380

26-07-2023

De zaak gaat over omzetprognoses die een franchisegever heeft verstrekt aan een (aspirant-)franchisenemer. De vraag is onder meer of de franchisenemer de franchiseovereenkomst rechtsgeldig buitengerechtelijk heeft vernietigd op grond van dwaling en of de franchisegever op grond van onrechtmatige daad ten opzichte van de franchisenemer aansprakelijk is te houden.