Rechtbank Noord-Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2015:4160

24-06-2015

“Opzegging franchiseovereenkomst door franchisegever niet rechtsgeldig, omdat geen redelijke opzegtermijn in acht is genomen. Buitengerechtelijke ontbinding van franchiseovereenkomst door franchisenemers is wel rechtsgeldig en sorteert effect. Franchisegever schadeplichtig jegens franchisenemers. Ontbinding franchiseovereenkomst ontslaat franchisenemers niet van verplichting tot voldoening van …