Rechtbank Noord-Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2015:455

05-02-2015

ontruiming bedrijfspand wegen betalingsachterstand uit hoofde van franchiseovereenkomst, de huurovereenkomst en borgtochtovereenkomst.