Rechtbank Noord-Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2016:1101

16-03-2016

Eisers hebben met gedaagden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met als doel deel te nemen in de speelgoedformule Top 1 Toys. Die overeenkomsten kwalificeren volgens de rechtbank als franchiseovereenkomsten. De rechtbank is van oordeel dat gedaagden geen dwaling hebben veroorzaakt, nog toerekenbaar tekort zijn geschoten of onrechtmatig hebben gehandeld door voorafgaand aan het sluiten van de f…