Rechtbank Noord-Nederland, ECLI:NL:RBNNE:2020:3514

20-10-2020

Franchisenemer vordert vernietiging franchiseovereenkomst wegens dwaling ter zake van de te behalen omzet dan wel ontbinding van die overeenkomst wegens wanprestatie. Beide vorderingen worden afgewezen. De reconventionele vordering van de franchisegever tot betaling van schadevergoeding dan wel franchisefee wordt deels toegewezen.