Rechtbank Oost-Brabant, ECLI:NL:RBOBR:2019:5859

10-10-2019

Kort geding. Beëindiging franchiseovereenkomst. Vordering tot schorsing non-concurrentiebeding afgewezen.