Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2018:2568

04-07-2018

Provisionele vordering na kort geding. Gehanteerde opzegtermijn franchiseovereenkomst wordt voorshands onredelijk geacht.