Rechtbank Overijssel, ECLI:NL:RBOVE:2022:1130

01-04-2022

Klacht m.b.t. bewindvoerder. Verbod voor bewindvoerderskantoor om bewindvoerder binnen haar organisatie bewindvoerderswerkzaamheden te laten verrichten vanwege gedragingen, te weten het niet (op eerste aanvraag) openheid van zaken geven naar kantonrechter en franchisegever, het niet naar waarheid verklaren, het niet aanvragen van machtiging , het vermengen van zakelijke- en privébelangen, terwi…