Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2009:BH1801

21-01-2009

Ter zake Van Dam jr: Toerekenbare tekortkoming in uitvoering franchise-/exploitatieovereenkomst wegens verdwenen motorbrandstoffen? Nader uitlaten partijen. Ter zake Van Dam sr: Onrechtmatige daad? Nee. Van Dam sr. geen partij bij overeenkomst en derhalve bestond er voor hem niet uit dien hoofde een verplichting om onregelmatigheden in uitvoering overeenkomst te constateren en aan Demarol te ra…