Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2010:BM4446

09-04-2010

Het betreft een tweetal kort gedingen, die gezien hun samenhang gelijktijdig zijn behandeld en berecht.
Een drietal franchiseovereenkomsten alsmede de daaraan gekoppelde huurovereenkomsten (hierna: de overeenkomsten) zijn door de franchiseorganisatie ontbonden. De franchisenemer vordert nakoming van de overeenkomsten, de franchiseorganisatie vordert ontruiming en staking van het gebruik van de…