Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2010:BN3395

30-06-2010

Verzoekers hebben een onderhuurovereenkomst gesloten waarop de bepalingen van de hoofdhuurovereenkomst onverkort van toepassing zijn. Tevens hebben verzoekers een franchiseovereenkomst gesloten. Verzoekers vragen goedkeuring van een aantal bedingen uit de franchiseovereenkomst. In artikel 25.2 van de franchiseovereenkomst is opgenomen dat partijen vaststellen dat de huurovereenkomst onlosmakeli…