Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2010:BO1534

01-09-2010

In het kader van een franchiseovereenkomst heeft de moedermaatschappij van de franchisegever ter uitvoering van de franchiseovereenkomst handelingen verricht. Dit betekent nog niet dat zij in plaats van de franchisegever de wederpartij van de franchisenemer is geworden. Daarom heeft de moedermaatschappij geen eigen vorderingen op de franchisenemer en is de franchisegever op grond van de wet bev…