Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2012:BV2668

23-01-2012

Verzoek afwijkende huurbedingen m.b.t. een franchiseovereenkomst. Partijen verzoeken primair niet-ontvankelijkverklaring.