Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2018:2913

28-03-2018

Uitleg franchiseovereenkomst. Geen hoofdelijke aansprakelijkheid van franchisenemer in privé. Artikel 1:88 lid 1 sub c BW mist toepassing op grond van het bepaalde in lid 5 van dat artikel.