Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2020:3958

06-05-2020

Geen rechtsgeldige ontbinding van de franchiseovereenkomst door franchisegever. Wel een rechtsgeldige ontbinding van de franchiseovereenkomst door franchisenemer op grond van wanprestatie. Aan post non concurrentiebeding kunnen geen rechten worden ontleend.