Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2024:4598

15-05-2024

Franchise. Schending standstill-verplichting (art. 7:914 BW). Afwijking ten nadele van franchisenemer. Vernietiging franchise-overeenkomst. Ongedaanmaking op grond van onverschuldigde betaling. Verrekening met waarde die de geleverde diensten voor de franchisenemer heeft gehad (art. 6:210 BW). Onrechtmatige daad wegens handelen in strijd met wettelijke verplichting. Verwijzing naar schadestaatp…