Rechtbank 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:RBSHE:2007:AZ6076

12-01-2007

Opzegging franchiseovereenkomst in verband met aanzienlijke rekening courantschuld van franchisenemer. Wens franchisegever om tot beëindiging van de franchiseovereenkomst over te gaan niet buitenproportioneel. Geen misbruik van bevoegdheid. Gezien omstandigheden van het geval, met name de langdurige relatie tussen partijen, voorshands wel voldoende aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen d…