Rechtbank 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:RBSHE:2011:5123

06-07-2011

In conventie: Franchiseovereenkomst. Verklaring voor recht dat franchisenemers niet verplicht zijn om een nieuwe rechtsverhouding aan te gaan met een door franchisegevers aan te wijzen partij.
In reconventie: de door franchisegevers gevorderde verklaring voor recht dat franchisenemers op voorhand hun medewerking hebben verleend aan overdracht van hun rechtsverhoudingen tot franchisegevers aan …