Rechtbank Utrecht, ECLI:NL:RBUTR:2012:BV3083

01-02-2012

“onvoorziene omstandigheid” kan gelding vennootschappelijk reglement niet aantasten. Ten overvloede: gemeentelijke herindeling is in het onderhavige geval geen onvoorziene omstandigheid ex art. 6:258 BW ter zake van criterium in overeenkomst dat een bepaald inwoneraantal van een gemeente tot maatstaf neemt voor de bepaling van het exclusieve verspreidingsgebied van een franchisenemer.

Lees meer

Laatste uitspraken