Rechtbank Utrecht, ECLI:NL:RBUTR:2012:BV3083

01-02-2012

“onvoorziene omstandigheid” kan gelding vennootschappelijk reglement niet aantasten. Ten overvloede: gemeentelijke herindeling is in het onderhavige geval geen onvoorziene omstandigheid ex art. 6:258 BW ter zake van criterium in overeenkomst dat een bepaald inwoneraantal van een gemeente tot maatstaf neemt voor de bepaling van het exclusieve verspreidingsgebied van een franchisenemer.