Rechtbank Utrecht, ECLI:NL:RBUTR:2012:BW6979

16-05-2012

Beroep op dwaling. Franchisegever heeft tijdens onderhandelingen een door een derde opgesteld rapport met bevindingen over een vestigingsplaatsonderzoek verstrekt aan franchisenemer. Op basis van twee rapporten, waarvan één door franchisenemer in het geding is gebracht en één door franchisegever, stelt de rechtbank vast dat genoemde derde twee fouten heeft gemaakt (r.o. 4.8-4.21). Het is aannem…