Rechtbank Zwolle-Lelystad, ECLI:NL:RBZLY:2011:BQ0232

01-04-2011

Onrechtmatig handelen door franchisenemer. Franchisenemer heeft wederrechtelijk gebruik gemaakt van inloggegevens van collega’s. Een handelwijze die de strekking had de noodzakelijke toestemming voor bestellingen op krediet bij franchisegever te omzeilen.
Vorderingen van franchisenemer tot nakoming van franchiseovereenkomsten en huurovereenkomsten afgewezen. Vordering tot schorsing concurrentie…