Rechtbank Zutphen, ECLI:NL:RBZUT:2008:BE9241

27-08-2008

Kledingwinkel mag uit de Newport Blue franchiseketen stappen.

Franchise-overeenkomst. Geen dwaling van franchise-nemer, wel wanprestatie franchise-gever die ontbinding door franchise-nemer rechtvaardigt. Relatieve bevoegdheid in kort geding. Naast exclusieve forumkeuze in overeenkomst van vóór 2002 (inwerkingtreding van onderschikking kort-geding-regels onder bodemprocedurerecht) ook bevoegdhe…