Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ9159

29-04-2013

Kopje: franchise- en huurovereenkomst; toewijzing vordering verhuurder/franchisegever tot ontruiming bedrijfsruimte na beëindiging huurovereenkomst doordat de franchiseovereenkomst wegens wanprestatie van de huurder/franchisenemer was ontbonden op grond van een beding waarbij rechterlijke tussenkomst bij beëindiging huurovereenkomst was uitgesloten, welk beding ex artikel 7:291 BW was goedgekeu…