Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2020:2217

20-05-2020

Franchise. Fouten in marktonderzoeken? Beroep op dwaling jegens franchisegever en onrechtmatige daad door marktonderzoeker. Wezenlijke fout in omzetprognoses onvoldoende gesteld. Onterechte buitengerechtelijke vernietiging overeenkomsten. Vorderingen franchisenemer afgewezen.
Exploitatie voortijdig gestaakt door franchisenemer. Tekortkoming in de nakoming. Vordering franchisegever tot vergoedin…