Rechtbank Zwolle, ECLI:NL:RBZWO:2004:AO8918

24-03-2004

In hoeverre is franchisegever gehouden aan franchisenemer informatie te verschaffen over het resultaat dat de vorige eigenaar heeft behaald? In casu is de overgelegde prognose niet ondeugdelijk. Geen sprake van dwaling.