Gevolgen beëindiging franchiseovereenkomst: een opmerkelijke belangenafweging

Eind 2013 was er sprake van een opmerkelijke uitspraak van in casu de rechtbank Arnhem.