Formulewijziging door franchisegever niet automatisch grond voor ontbinding

Een franchisenemer neemt over het algemeen deel aan een franchiseformule om bepaalde specifieke redenen.