Verboden markt-/rayonverdeling bij franchiseovereenkomsten

Franchisenemers hebben soms meer mogelijkheden om markt-/rayonverdelingen te doorbreken dan zij denken.