Strikte toepassing standstill-periode

In een vonnis van de rechtbank Den Haag 8 november ...