De kleine lettertjes, verplichtend voor de franchisenemer?

In veel franchiseformules is de franchisenemer verplicht gebruik te maken van de contacten die door de franchisegever worden aangedragen zoals bijvoorbeeld een vaste leverancier of vaste adviseur. Omdat die vaste leverancier of adviseur vaak eigen algemene voorwaarden zal hanteren, worden deze voorwaarden min of meer aan de franchisenemer opgelegd. Dit hoeft niet.

Het worden vaak de ‘kleine lettertjes’ genoemd: de algemene voorwaarden die door leveranciers, door banken, door verzekeraars, enzovoorts worden gehanteerd. Vaak staan de voorwaarden haast onleesbaar klein afgedrukt op de achterzijde van een contract of een offerte. En terwijl iedereen eigenlijk wel weet dat de ‘kleine lettertjes’ belangrijk zijn, worden ze zelden goed gelezen.
Toch is het heel belangrijk om bij het afsluiten van een contract óók de algemene voorwaarden, die de andere partij van toepassing verklaart, goed door te lezen. De wet biedt weliswaar enige bescherming tegen onredelijke bezwarende bepalingen, maar die bescherming geldt vooral voor consumenten en niet voor mensen die handelen ter uitoefening van een bedrijf.

De franchisenemer kan altijd met iedere contractspartij afspraken maken, waarbij wordt afgeweken van de een of meer bepalingen uit de algemene voorwaarden van deze partij. Immers ook in deze relatie geldt de contractsvrijheid. Het is alleen een kwestie van de algemene voorwaarden een keer goed door te lezen. Alle bepalingen die u daarbij vindt en die niet bevallen kunt u aan de contractspartij voorleggen. Uiteindelijk kunt u door hierover in onderhandeling te gaan, komen tot een voor beide partijen acceptabele set van algemene voorwaarden.

Een voorbeeld om het belang van onderhandelen te onderstrepen:
Stel, in de algemene voorwaarden van uw leverancier staat dat een opgegeven leverdatum nooit een fatale termijn is. In uw branche maakt u echter regelmatig afspraken met uw klanten, die stipt op tijd moeten worden nagekomen. Als u te laat bent, dan lopen uw klanten schade op die zij mogelijk op u kunnen verhalen. Het is dan raadzaam om de algemene voorwaarden met de leverancier zo te wijzigen dat de aan de leverancier opgegeven leverdatum een fatale termijn is, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit niet zo is.

Ludwig & Van Dam franchise advocaten, franchise juridisch advies

Andere berichten

Verantwoording over franchise-, marketing- en IT-fee’s

Onlangs is een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Midden-Nederland van ...

ROZ-modelcontracten (huur) aangepast: wat zijn de gevolgen voor Franchise-verhoudingen?

Op 10 april 2024 heeft de Raad voor Onroerende Zaken ...

Ga naar de bovenkant