Wat is specifieke franchise-mediation en wanneer is mediation een optie?

Het komt voor in de beste huwelijken en ook in franchiserelaties: er ontstaat een verschil van mening. Over dat meningsverschil zullen partijen met elkaar in gesprek gaan en elkaar proberen te overtuigen van hun gelijk. Het is natuurlijk te hopen dat u na een goed gesprek de lucht weer hebt kunnen klaren.

Lukt dat niet dan zal wellicht nog een gesprek volgen, wellicht volgen er ook brieven over en weer en een conflict dreigt dan te ontstaan. Franchisegever en franchisenemer willen graag blijven samenwerken maar door het meningsverschil dreigt een voorheen goede relatie te worden verstoord.

Om een meningsverschil dat misschien zelfs inmiddels wel een conflict kan worden genoemd op te lossen, zou eens kunnen worden gedacht aan mediation. Mediation is een vorm van geschiloplossing waarbij franchisegever en franchisenemer samen met een mediator aan tafel gaan. De mediator is onafhankelijk. Tijdens de mediation zullen beide partijen de eigen visie op de zaak geven en gedurende het gesprek is de inzet om tot een regeling te komen. De mediator kan daarin sturend optreden door het gesprek in goede banen te leiden, hij kan adviseren over de (juridische) haalbaarheid van mogelijke oplossingen. Anders dan het voorleggen van een zaak aan een rechter of een arbiter komt er geen einduitspraak. Partijen kunnen met behulp van een mediator tot een regeling komen die vervolgens door de mediator schriftelijk wordt vastgelegd.

Het voordeel van een mediation is dat de kwestie nog in goed overleg kan worden opgelost, hetgeen altijd de voorkeur geniet, maar zeker wanneer zowel franchisegever als franchisenemer met elkaar verder willen. Een mediator kan een impasse doorbreken die tijdens eerder gevoerde gesprekken is ontstaan. Het risico van dergelijke impasses is dat extra irritaties optreden die de problemen alleen maar groter lijken te maken.

Voorwaarde om mediation een kans van slagen te geven is dat partijen bereid moeten zijn om tot een oplossing van een geschil te komen. Met een zakelijke benadering zou je verwachten dat zowel franchisegever als franchisenemer, als er een probleem is, dat ook willen oplossen. Soms blijkt echter dat een discussie zo principieel is geworden of de ideeën over wat als oplossing van het geschil zou kunnen gelden zo ver uit elkaar liggen dat partijen elkaar daarin niet zullen vinden dan het noodzakelijk zijn het oordeel van een derde te vragen en dat zal dan waarschijnlijk een rechter of arbiter zijn, afhankelijk van de vraag of partijen daar afspraken over hebben gemaakt.

Is mediation een optie dan is het aan te raden een goede franchise-mediator te benaderen. Dat kan een NFV-mediator zijn of een andere specifieke franchise-mediator. Deze mediators zijn expliciet opgeleid en geëquipeerd om een mediationprocedure tussen franchisegever en franchisenemer te begeleiden.

Ludwig & Van Dam franchise advocaten, franchise juridisch advies

Andere berichten

Verantwoording over franchise-, marketing- en IT-fee’s

Onlangs is een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Midden-Nederland van ...

ROZ-modelcontracten (huur) aangepast: wat zijn de gevolgen voor Franchise-verhoudingen?

Op 10 april 2024 heeft de Raad voor Onroerende Zaken ...

Ga naar de bovenkant