De professionele probleemoplosser: de rechter opnieuw uitgevonden

In onze maatschappij is een waar alternatief circuit van probleemoplossers bestaan, onder meer in de vorm van mediators. Op zichzelf valt ieder initiatief om een probleem op te lossen toe te juichen, en daarmee de probleemoplosser. Dit betekent niet dat iedere probleemoplosser altijd even deskundig is. In franchisegeschillen worden juridische stellingen betrokken en dito oplossingsrichtingen begeleidt door zij die het zeggen te weten, maar daarvoor niet altijd de bagage in huis hebben. Het tegendeel komt ook voor: franchisegeschillen worden soms zo zeer beheerst door een juridisch kader als zodanig, dat een praktische oplossing in de weg wordt gestaan, ook inschakeling van een mediator.

Wij kennen in ons land gelukkig goed opgeleide en deskundige probleemoplossers bij uitstek, te weten rechters. Niet zelden wordt reeds in een redelijk vroeg stadium van een procedure vandaag de dag door de rechter partijen gedwongen, met zachte of soms harde hand, een sluitende oplossing voor hun probleem te zoeken, daar waar partijen tot aan deze sturing door de rechter maar niet tot elkaar konden komen. Rechters zijn zeer bedreven in het beoordelen van geschillen, met inbegrip van franchisegeschillen. Dit betekend natuurlijk niet dat mediation daarmee per definitie niet geschikt is; door omstandigheden kan dit bij uitstek nu juist wel het geval zijn. Wordt echter het geschil niet opgelost, dan verdient het aanbeveling het geschil te laten beoordelen door de rechtelijke macht, ten einde zowel de kwaliteit van de rechtsgang als de rechtsbescherming voor alle partijen te waarborgen.

Ludwig & Van Dam franchise advocaten, franchise juridisch advies

Andere berichten

Artikel De Nationale Franchise Gids: “Hobbels in de stand still-periode” – mr. T. Meijer – d.d. 19 oktober 2021

Door een groot aantal partijen, waaronder niet op de laatste ...

Artikel Franchise+: “Overtreding van non-concurrentiebeding komt franchisenemer duur te staan.” – mr. C. Damen – 23 september 2021

Dat de overtreding van een in de franchiseovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding ...

Door mr. C. Damen|24-09-2021|Categorieën: Overige Publicaties, Uitspraken & actualiteiten|

Artikel De Nationale Franchise Gids: “Ongerechtvaardigde opzegging door franchisegever: even afrekenen.” – mr. C. Damen – d.d. 20 september 2021

Recent oordeelde de voorzieningenrechter in Rotterdam dat de franchisegever een ...

Ga naar de bovenkant