Franchisenemer behaalt exploitatieprognose niet: de tussenstand.

Door Gepubliceerd Op: 21-02-2012Categorieën: Uitspraken & actualiteitenLabel: , ,

Rechtbank Roermond

Onlangs heeft de rechtbank te Roermond tussenvonnis gewezen tussen een franchisenemer en een franchisegever, waarbij de omzet een derde lager uitviel dan door de franchisegever was begroot. De zorgplicht van de franchisegever brengt in zijn algemeenheid met zich mee dat de uitgangspunten op grond waarvan de franchisenemer zijn onderneming start dienen te kloppen.

Het betrof hier de overname van een bestaande vestiging. De franchisegever kon dus heel goed weten wat haalbaar was op basis van historische omzetcijfers. 

Partijen procederen over en weer en brengen maar liefst vier rapportages in. Franchisenemer en franchisegever hebben zoveel ingebracht dat het onontkoombaar lijkt dat een langdurige en kostbare procedure onafwendbaar lijkt. De rechter stuurt dan ook aan op een zitting waarbij partijen indien mogelijk nog kunnen schikken. 

Bij ondeugdelijke financiële prognoses is met name van belang van welke uitgangspunten is uitgegaan. Anders gezegd, of het daaraan ten grondslagliggende vestigingsplaatsonderzoek in orde was. Was er geen vestigingsplaatsonderzoek, dan is de franchisegever zijn eerst linie in beginsel kwijt. Nu partijen tegengestelde rapportages overleggen is het aan de rechtbank een knoop door te hakken indien de schikking op hoop toch niet wordt gerealiseerd. Het zou goed zijn als partijen op korte termijn de jurisprudentie met betrekking tot niet behaalde prognoses laten leiden tot een eindoplossing, zodat verder procederen wordt vermeden. Wordt vervolgd! 

Mr Th.R. Ludwig  – Franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten,franchise juridisch advies Wilt u reageren? Mail naar ludwig@ludwigvandam.nl

Andere berichten

Verantwoording over franchise-, marketing- en IT-fee’s

Onlangs is een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Midden-Nederland van ...

ROZ-modelcontracten (huur) aangepast: wat zijn de gevolgen voor Franchise-verhoudingen?

Op 10 april 2024 heeft de Raad voor Onroerende Zaken ...

Ga naar de bovenkant