Artikel Franchise+: “5 tips voor startende franchisenemers” – mr. R.C.W.L. Albers – d.d. 30 juni 2021

Door Gepubliceerd Op: 30-06-2021Categorieën: Uitspraken & actualiteiten

Kiezen voor franchise kan voor u als (startende) ondernemer aantrekkelijk zijn. U kunt gebruik maken van een bewezen en uitgedacht concept en zaken als huisstijl, logistiek, bevoorrading en assortiment zijn al voor u geregeld. Met inmiddels meer dan 900 franchiseformules in uiteenlopende sectoren zoals dienstverlening, horeca en detailhandel (food en non-food) is er bovendien ruime keuze uit tal van concepten.

Overweegt u te gaan franchisen, dan is er naast deze keuzemogelijkheden enorm veel informatie beschikbaar over franchise. Niet in de laatste plaats door de recentelijk ingevoerde Wet franchise die beoogt de positie van franchisenemers te verbeteren.

Voor aspirant franchisenemers kan de enorme hoeveelheid informatie overweldigend zijn. Onderstaande tips kunnen u helpen bij uw zoektocht.

  1. Kies het type formule dat bij u past

Bij de keuze voor een formule is van belang om u zich te realiseren dat er enorme verschillen bestaan tussen de verschillende formules. Kiest u voor een ‘soft franchise’ formule dan heeft u doorgaans grotere ondernemersvrijheid. U kunt bijvoorbeeld, afhankelijk van de formule, zelf beslissen waar u uw producten inkoopt of in sommige gevallen bent u vrij om uw vestiging anders in te richten of wijzigingen door te voeren in uw assortiment. Daar staat tegenover dat er meer op u aankomt als ondernemer en dat u minder ondersteuning van de franchisegever kunt verwachten.

Bij ‘hard franchise’ formules zijn de zaken veel strakker geregeld. U heeft bijvoorbeeld veelal te maken met een samengesteld assortiment waarbij exact is vastgesteld hoeveel plakjes augurk een burger dient te bevatten. Daarbij is meestal ook sprake van een verplichte inkoop bij de franchisegever of aangewezen leveranciers. Er is dus minder ondernemersvrijheid, maar anderzijds mag u meer verwachten van de ondersteuning van de franchisegever. 

  1. Zorg voor gedegen onderzoek

Verdiep u onder meer in het verdienmodel, de historie en de potentie van een formule en laat u daarbij niet uitsluitend leiden door de informatie die u wordt aangereikt, maar doe zelf ook onderzoek.

Op grond van de Wet franchise is een franchisegever verplicht om u te voorzien alle mogelijkerwijs voor u relevante informatie. Veelal resulteert dit in een omvangrijk informatiepakket dat wordt vervat in een precontractueel informatiedocument (PID).

Anderzijds bent u ook wettelijk verplicht om zelf onderzoek te doen en te voorkomen dat u de franchiseovereenkomst aangaat op basis van onjuiste veronderstellingen. Het is daarbij altijd verstandig om niet alleen de informatie van de franchisegever te bestuderen, maar ook zelfstandig onderzoek te doen. U kunt bijvoorbeeld eens contact zoeken met enkele bestaande franchisenemers en/of de franchisenemersvertegenwoordiging. Bij veel grotere formules is vaak sprake van een franchiseraad of franchisenemersvereniging die over veel informatie beschikt en u eventueel in contact kan brengen met andere franchisenemers.

  1. Neem de tijd

U heeft een wettelijke bedenktijd van (minimaal) vier weken. Deze termijn gaat pas lopen nadat de franchisegever u heeft voorzien van alle relevante informatie, waaronder het ontwerp van de franchiseovereenkomst en eventuele andere te sluiten overeenkomsten, maar ook informatie omtrent door u te betalen vergoedingen en investeringen. Maak goed gebruik van deze (minimale) termijn.

Binnen deze termijn mag u niet worden verplicht om een overeenkomst aan te gaan of betalingen te verrichten. U dient aldus volledig vrij te zijn om van het franchisenemerschap af te zien. Wel mag u worden verplicht om een geheimhoudingsovereenkomst aan te gaan. Een franchisegever moet er immers op kunnen vertrouwen dat u prudent met de verkregen vertrouwelijke informatie omgaat.

  1. Kijk ook verder

Bij het oriënteren op franchise denkt u daar vermoedelijk niet direct aan, maar het is het wel verstandig om ook te bekijken wat uw mogelijkheden zijn als u er over enige tijd voor kiest om te stoppen met de franchise. Veelal zijn er afspraken opgenomen over het verkopen van de onderneming, maar tevens kan sprake zijn van een non-concurrentiebeding dat geldt nadat de franchiseovereenkomst is geëindigd. Een dergelijk beding dient te voldoen aan de eisen van de Wet franchise.  Zo mag het niet langer dan een jaar duren en dient het beperkt te zijn tot het (voormalig) werkgebied van de franchisenemer.

Tevens is het sinds de invoering van de Wet franchise verplicht om een goodwillregeling op te nemen voor de situatie waarbij u als franchisenemer stopt, maar geen koper heeft voor uw vestiging. Als in dat geval de franchisegever ervoor kiest om de exploitatie voort te zetten op uw voormalige locatie, dan kan er sprake zijn van een verplichte goodwillvergoeding (mits aanwezig). Het is dus raadzaam om u voor het sluiten van de franchiseovereenkomst in deze regeling te verdiepen.

  1. Bij twijfel niet inhalen

Vanwege de veelheid en verscheidenheid van alle op u afkomende informatie loopt u het risico dat u toch het avontuur aangaat zonder dat u alle gevolgen overziet. Raadpleeg daarom tijdig experts die u kunnen begeleiden en, zo nodig, kunnen behoeden. Veelal kunt u terecht voor een vrijblijvende kennismaking waar u altijd wijzer van wordt.

 

mr. R.C.W.L. Albers
Ludwig & Van Dam advocaten, franchise juridisch advies.
Wilt u reageren? Mail dan naar albers@ludwigvandam.nl
Download dit artikel

Andere berichten

Het post concurrentiebeding bij einde huurovereenkomst

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch vernietigde in het arrest van 26 maart ...

Ga naar de bovenkant