Bewezen succesformule – een vervolg

De laatste maanden komt het helaas weer steeds vaker voor dat franchisenemers in de problemen komen als gevolg van, kort gezegd, een franchiseformule die er op papier goed uitzag, doch in de praktijk niet bleek te werken. Veelal betreft het dan kleine franchise-organisaties in de opstartfase, meestal al het eerste jaar van hun bestaan. De oorzaak van de problemen is dan veelal te vinden in het gegeven dat de betrokken franchisegever hetzij zelf net in de branche is begonnen, hetzij daar al wat langer in werkzaam is, doch geen ervaring heeft met franchising. Door eigen ondernemerschap, en wellicht een dosis geluk, lukt het de betrokken franchisegever dan wel om zijn eigen bedrijf op poten te zetten en te houden, de franchisenemers echter worden nogal eens geconfronteerd met een concept dat gekoppeld aan hun persoon totaal niet werkt. Een en ander vertaalt zich dan in het behalen van nagenoeg geen omzet en forse verliezen.

De Europese Erecode inzake Franchising, een gedragscode waaraan alle bij de Nederlandse Franchisevereniging aangesloten franchisegevers zich dienen te houden, doch waarvan het zeer sterk aanbeveling verdient ook ten behoeve van niet leden de aanwijzingen daarin op te volgen, bepaalt dat, voordat een concept of formule door middel van franchise-overeenkomsten aan franchisenemers wordt aangeboden, er sprake dient te zijn van een bewezen succesformule, een track-record derhalve. Dat track-record kan worden bereikt bijvoorbeeld door het gedurende langere tijd exploiteren van een pilot store, een proefproject als het ware, aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of, los van de persoon van de franchisegever, het concept daadwerkelijk kan functioneren. Alsdan kan er sprake zijn van een bewezen succesformule en alleen dan kunnen tegenvallers al hierboven bedoeld, met vaak zeer verstrekkende negatieve gevolgen voor de franchisenemers, doch ook voor de franchisegever, worden voorkomen.

Ludwig & Van Dam franchise advocaten, franchise juridisch advies

Andere berichten

Schending ‘goed franchisegeverschap’ leidt tot ontbinding franchiseovereenkomst

De verplichting van franchisegever en franchisenemer om zich jegens elkaar ...

Eigen prognose wel gehaald, dan franchisegever niet aansprakelijk

In een recente kwestie die voorlag bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ...

Bijdrage mr. A.W. Dolphijn in het tijdschrift Contracteren 2022, nr. 1 – De standstillperiode bij het aangaan van de franchiseovereenkomst

In het tijdschrift Contracteren is een bijdrage van mr Dolphijn ...

Ga naar de bovenkant