Hoge Raad bevestigt toestaan verkoop franchisenemer buiten exclusief rayon

 

Hoge Raad

Franchisenemer acquireert en verkoopt buiten zijn rayon, in gebieden die nog niet zijn uitgegeven aan andere franchisenemers. Franchisegever maakt bezwaar tegen deze gang van zaken en verzoekt hen onder het voorbehoud van ontbinding van de franchiseovereenkomst hiermee te stoppen. Partijen maken nadere afspraken hoe met de problematiek om te gaan. Uiteindelijk mondt een en ander uit in een conflict waarbij franchisegever het franchisecontract buitengerechtelijk ontbindt. Tijdens een bij de rechtbank gehouden zitting is zowel door de franchisegever als de franchisenemer naar voren gebracht dat het franchisenemer was toegestaan om te werken in rayons die nog aan niemand waren toebedeeld. Uiteindelijk houdt de stelling van franchisegever dat het franchisenemer niet was toegestaan dit te doen dan ook zowel bij de rechtbank als in hoogste instantie, te weten de Hoge Raad, geen stand.

 

NB: franchisegever en franchisenemer hadden niet eens overeen hoeven komen dat het franchisenemer was toegestaan actief te zijn in rayons die nog niet waren toegedeeld, behoudens bijzonder afwijkende afspraken in dit kader. Op mededingingsrechtelijke gronden is dit een franchisenemer namelijk altijd toegestaan en mag een franchisenemer hier in beginsel niet in worden beperkt, tenzij een genuanceerde regeling, bijvoorbeeld reservering van de gebieden voor franchisegever zelf, nader tussen franchisegever en franchisenemer is overeengekomen.

 

Mr Th.R. Ludwig – Franchise advocaat                                 Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies Wilt u reageren? Mail naar ludwig@ludwigvandam.nl

Andere berichten

Artikel Franchise+: “Is franchisegever gehouden aan de statuten van de franchisenemersvereniging?” – mr. M. Munnik – d.d. 11 november 2021

Binnen een franchiseorganisatie is het niet ongewoon dat franchisenemers zich ...

Door mr. M. Munnik|15-11-2021|Categorieën: Columns, Individuele en collectieve belangenbehartiging|

Artikel De Nationale Franchise Gids: “Hobbels in de stand still-periode” – mr. T. Meijer – d.d. 19 oktober 2021

Door een groot aantal partijen, waaronder niet op de laatste ...

Artikel Franchise+: “Overtreding van non-concurrentiebeding komt franchisenemer duur te staan.” – mr. C. Damen – 23 september 2021

Dat de overtreding van een in de franchiseovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding ...

Door mr. C. Damen|24-09-2021|Categorieën: Overige Publicaties, Uitspraken & actualiteiten|
Ga naar de bovenkant