Omgebouwde C-1000 ondernemers naar AH niet rendabel

Door Gepubliceerd Op: 26-03-2014Categorieën: Uitspraken & actualiteiten

‘Nieuwe’ AH’ers denken aan verkoop

‘Exploitatie niet haalbaar’

ROTTERDAM – Diverse ex-C1000-ondernemers die nu onder de vlag van AH actief zijn, overwegen hun supermarkt te verkopen. ‘Zelfs met subsidie van AH is een rendabele exploitatie niet haalbaar’, zegt advocaat Jeroen Sterk, in Distrifood – onafhankelijk nieuwsblad voor supermarkten.

De advocaat van het Rotterdamse kantoor Ludwig & van Dam begeleidt als juridisch adviseur zelf verschillende ‘nieuwe’ AH-ondernemers. De advocaat wil niet zeggen hoeveel ondernemers met AH in onderhandeling zijn over de verkoop van hun supermarkt. ‘Het gaat om meerdere ondernemers, die na ombouw te maken hebben met zwaar verlieslatende exploitaties. Albert Heijn komt hen wel te hulp met subsidies, maar zelfs daarmee is een rendabele exploitatie niet haalbaar’, aldus Sterk.

De optie om de winkel terug te verkopen aan AH is voor die ondernemers de laatste reddingsboei, zij het een weinig aantrekkelijke. ‘Op die manier dreigen zij dubbel verlies op te lopen. Ze hebben ernstige schade geleden in de exploitatie en dreigen ook, vanwege de bestaande afspraken over de goodwillvergoeding, hun winkel tegen een veel lagere prijs van de hand te moeten doen. Begin dit jaar verkocht Wim Brouns uit Helmond zijn winkel al terug aan AH omdat de switch van C1000 naar AH hem €70.000 omzet per week kostte.

Behalve gesprekken over verkoop van winkels dreigt AH met verschillende ondernemers in juridische procedures terecht te komen. Het supermarktbedrijf heeft de eerste dagvaarding al binnen en volgens Sterk zijn er meer in voorbereiding. Het gaat om een ondernemer die AH verwijt dat het bedrijf onzorgvuldige omzetprognoses heeft afgegeven en zich onvoldoende verantwoordelijk voelt voor de geleden schade. AH heeft inmiddels geantwoord op die dagvaarding. Sterk is niet onder de indruk van die repliek. ‘AH vindt dat het wel voldoende heeft gedaan om de schade te beperken.’ De zaak zal nu naar verwachting worden voortgezet voor de (civiele) rechter. Of dat tot een uitspraak leidt, is onzeker. In veel gevallen stuurt de rechter in eerste instantie aan op een schikking.

 

Mr J. Sterk  – Franchiseadvocaat

 Ludwig & Van Dam Franchise advocaten,franchise juridisch advies.

Wilt u reageren? Mail naar sterk@ludwigvandam.nl

Andere berichten

Artikel Franchise+: “Alleen bij bewijs van overgedragen knowhow kan een beroep gedaan worden op een concurrentieverbod” – mr. T. Meijer – d.d. 26 juli 2021

Door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is ...

Door mr. T. Meijer|26-07-2021|Categorieën: Uitspraken & actualiteiten|

Artikel De Nationale Franchisegids: De gevolgen van het verstrekken van een foutieve (omzet- en winst)prognose door de franchisegever – mr. K. Bastiaans – d.d. 9 juni 2021

Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt een franchisegever ...

Ga naar de bovenkant