Tijdig aanspreken van partijen bij problemen

Wat te doen wanneer u ongeregeldheden constateert in uw franchiserelatie? Het is steeds een afweging. De prognoses die uw franchisegever u voorafgaand aan het tekenen van de franchiseovereenkomst heeft verstrekt kunnen niet worden gehaald, u ondervindt hierdoor problemen. U hecht echter ook aan een goede relatie met uw franchisegever. Zo geldt dat vaak ook met eventuele andere handelsrelaties.

Het advies is om niet af te wachten. Bespreek problemen, maar meld problemen ook schriftelijk. Komt er geen oplossing, wacht ook dan niet af. Wanneer u blijft afwachten om met uw franchisegever naar oplossingen te zoeken voor de gerezen problemen, of wanneer u blijft afwachten of er wel echt een oplossing wordt gevonden of aangeboden, loopt u onwenselijke risico’s.

Het risico bestaat er niet alleen in dat uw problemen na verloop van tijd alleen maar groter zullen worden, maar u loopt tevens het risico rechten te verspelen. Is het zo dat uw problemen zijn ontstaan door een nalatigheid van een ander, dan dient die ander daarvan op de hoogte te worden gesteld en de kans te krijgen om zich te verbeteren, de juridische term hiervoor is een ‘ingebrekestelling’. Om aan te tonen dat die mogelijkheid ook inderdaad is geboden, is het raadzaam om dit schriftelijk vast te leggen. Is er niet binnen een gestelde redelijke periode een oplossing gerealiseerd of een afspraak nagekomen, dan is het wellicht mogelijk om een en ander in rechte af te dwingen. U kunt hier echter niet te lang op blijven wachten. Het risico bestaat dan dat uw vordering verjaart, waardoor een eventuele mogelijkheid om via de rechter uw gelijk te halen wordt verspeeld.

Natuurlijk wilt u de relaties goed houden, maar dat zou ook mogelijk moeten zijn zonder dat u uw rechten verspeelt, al is dat maar omdat u steeds heeft afgewacht. In een goede zakelijke relatie kan schriftelijke vastlegging van zaken uitstekend werken. Iedere franchiserelatie is gebaat bij duidelijkheid, zodat bij een onverhoopte beoordeling van een conflict door de rechter de standpunten van partijen overzichtelijk te beoordelen zijn.

Ludwig & Van Dam franchise advocaten, franchise juridisch advies

Andere berichten

Het post concurrentiebeding bij einde huurovereenkomst

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch vernietigde in het arrest van 26 maart ...

Ga naar de bovenkant