Toch doorleveren bij betalingsachterstand.

Door Gepubliceerd Op: 07-06-2013Categorieën: Uitspraken & actualiteiten

Rechtbank Midden-Nederland

Recentelijk oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat ook in geval van een betalingsachterstand van meer dan € 100.000,- de franchisegever niet eenzijdig de franchiseovereenkomst kon opzeggen en diende door te leveren. De gedachte daarbij was dat die betalingsachterstand al langdurig bestond en de franchisenemer de franchisegever daarop had geattendeerd. De betalingsachterstand werd ook langdurig gedoogd en een enkele beleidswijziging aan de zijde van de franchisegever bleek onvoldoende om gebruik te maken van het contractueel bedongen opzeggingsrecht bij betalingsachterstand. Verder overwoog de rechtbank dat van de franchisegever mocht worden verwacht dat zij in overleg met de franchisenemer een concreet plan maakt voor aflossing van die betalingsachterstand. Indien een dergelijk overleg en een dergelijk plan achterwege blijft, kan aldus met een beroep op de redelijkheid en de billijkheid goed verweer worden gevoerd tegen de leveringsstop.

In tijden van crisis zet de rechtbank hiermee dus een rem op te lichtvaardige besluiten tot een dergelijke leveringsstop. Franchisegevers zijn hiermee gewaarschuwd dat de zorgplicht zich aldus ook uitstrekt tot een financiële begeleiding en tijdig ingrijpen indien er betalingsachterstanden ontstaan.

 

Mr J. Sterk – Franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies Wilt u reageren? Mail naar info@ludwigvandam.nl

Andere berichten

Artikel De Nationale Franchisegids: De gevolgen van het verstrekken van een foutieve (omzet- en winst)prognose door de franchisegever – mr. K. Bastiaans – d.d. 9 juni 2021

Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst verstrekt een franchisegever ...

Artikel De Nationale Franchisegids: “Prejudiciële vragen over het ‘verdelen van de pijn’ – huurkorting door corona” – mr. K. Bastiaans – d.d. 11 mei 2021

De afgelopen periode heeft de rechtspraak niet stilgezeten als het ...

Meer Berichten Laden
Ga naar de bovenkant